Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring 

De inspectie van een bouwkundige keuring zonder NHG is niet anders dan de keuring mét NHG. Er wordt eveneens een grondige inspectie uitgevoerd door een van onze inspecteurs. Het verschil is de rapportagevorm. Bij een bouwkundige keuring zonder NHG worden de constateringen enkel vastgelegd in het bouwkundige rapport zonderhierbij adviezen en kostenoverzichten te vermelden.
Mocht u de woning willen aankopen en de verkopende partij is reeds in het bezit van een verkoopkeuring, dan zijn wij in staat deze aan te vullen met advies en een kostenoverzicht.