Diensten

Diensten

Onderdak is één van de primaire levensbehoeften van de mens, logisch dat u wilt weten of uw onderkomen veilig en gezond is. Bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud kunnen grote gevolgen hebben voor de staat van uw woning en uw gezondheid. Een bouwkundige keuring biedt inzicht in de huidige staat van uw woning, wat leidt tot onbezorgd kopen, verkopen en wonen.
 
Een onafhankelijke bouwkundige keuring is een nauwkeurige visuele inspectie om inzicht te krijgen in de toestand waarin het bouwwerk verkeert.Eventuele gebreken en achterstallig onderhoud wordengeconstateerd, gelokaliseerd en tot slot gerapporteerd. Hetrapport geeft de situatie weer zoals deze door een van onze inspecteurs, ten tijde van de controle is aangetroffen. Tijdens de bouwkundige keuring worden ter verduidelijking foto’s gemaakt, die de rapportage visueel ondersteunen. 
 
Een visuele inspectie houdt in dat er geen destructieve onderzoeken, waardoor achterliggende delen zichtbaar worden, worden verricht. De inspectie beperkt zich enkel tot de direct toegankelijke elementen van de woning. Metingen en of berekeningen ter controle van draagconstructies vallen daarom ook niet onder de bouwkundige keuring.
 
*Voordelen van een bouwkundige keuring:
 
  • Sterkere onderhandelingspositie tijdens de aan- of verkoop van uw woning;
  • Geen onverwachte kosten achteraf;
  • Een geruststellend gevoel bij aan- of verkoop;
  • Een duidelijk overzicht van de bouwtechnische staat van de woning;
  • Op te nemen als ontbindende voorwaarden.
 
U als kopende partij
Nadat u een optie heeft genomen op een woning, waarmee het recht van eerste koop wordt vastgelegd, bestaat de kans dat u twijfelt over de bouwtechnische staat van uw aan te schaffen woning. Indien er geen bouwtechnische opname voorhanden is raden wij u een bouwkundige keuring aan. Tijdens dit korte doch slagvaardige bezoek wordt de woning geïnspecteerd en eventuele zichtbare gebreken worden vastgesteld.
U krijgt hierdoor direct inzicht in de bouwtechnische staat van de woning waardoor uw positie tijdens onderhandeling versterkt wordt.
 
U als verkopende partij
De keuring biedt voordeel aan de verkopende partij. Als verkopende partij bent u volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek namelijk verplicht om gebreken aan potentiële kopers te melden. Doet u dit niet, dan kunt u achteraf aansprakelijk worden gesteld  voor gemaakte herstelkosten. Het bouwkundig rapport biedt volledige transparantie in het verkoopproces.
In de koopakte wordt dan een ontbindende voorwaarde (met betrekking tot de bouwkundige keuring) opgenomen. Als de keuring meer dan een vooraf bepaald bedrag aan kosten uitwijst, kan de koop ontbonden worden. Hiermee worden veel onzekerheden weggenomen, hetgeen de verkoop van de woning zal bespoedigen.

 

Bouwkundige keuring NHG

Dit bouwkundig rapport geeft inzicht in directe kosten en termijnkosten  voor het noodzakelijke herstel van aanwezige gebreken.
Onze bouwkundige keuringen voldoen aan de normering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De rapportage kan hierdoor worden gebruikt bij het verkrijgen van een financiering. Ook bij hypotheekverstrekking door een bank is de rapportage van belang. Uw bank wilt er zeker van zijn dat de woning een solide onderpand is. Ga hierom goed voorbereid naar uw hypotheekverstrekker door in het bezit te zijn van een bouwkundige rapportage.
 
Lees verder

Bouwkundige keuring

De inspectie van een bouwkundige keuring zonder NHG is niet anders dan de keuring mét NHG. Er wordt eveneens een grondige inspectie uitgevoerd door een van onze inspecteurs. Het verschil is de rapportagevorm. Bij een bouwkundige keuring zonder NHG worden de constateringen enkel vastgelegd in het bouwkundige rapport zonderhierbij adviezen en kostenoverzichten te vermelden.
Mocht u de woning willen aankopen en de verkopende partij is reeds in het bezit van een verkoopkeuring, dan zijn wij in staat deze aan te vullen met advies en een kostenoverzicht.
 
Lees verder

Meeloopkeuring

Tijdens de oplevering van uw langverwachte nieuwe woning wordt er samen met de bouwende partij een opleverrapport opgesteld. In dit rapport legt u samen met de bouwer vast welke (eventuele) gebreken er zijn geconstateerd tijdens de oplevering. 
In veel gevallen laat de oplevering van nieuwbouwwoningen nogal te wensen over.Wellicht bent u niet deskundig en bent u daardoor tijdens deze formaliteit in de minderheid waardoor eventuele gebreken niet worden geconstateerd. Als u zich laat ondersteunen door een van onze inspecteurs, bent u er zeker van dat uw nieuwe woning geen (on)zichtbare gebreken vertoont na de definitieve oplevering. 
 
Lees verder