Meeloopkeuring

Meeloopkeuring
Tijdens de oplevering van uw langverwachte nieuwe woning wordt er samen met de bouwende partij een opleverrapport opgesteld. In dit rapport legt u samen met de bouwer vast welke (eventuele) gebreken er zijn geconstateerd tijdens de oplevering. 
In veel gevallen laat de oplevering van nieuwbouwwoningen nogal te wensen over.Wellicht bent u niet deskundig en bent u daardoor tijdens deze formaliteit in de minderheid waardoor eventuele gebreken niet worden geconstateerd. Als u zich laat ondersteunen door een van onze inspecteurs, bent u er zeker van dat uw nieuwe woning geen (on)zichtbare gebreken vertoont na de definitieve oplevering.