Onze werkwijze

Onze werkwijze

De inspectie
Op afspraak bezoekt een van onze bouwkundig inspecteurs uw pand. De keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1.5uur in beslag. Het opstellen van de rapportage gebeurt bij ons op kantoor in goede samenspraak met diverse disciplines. Om u in de gelegenheid te stellen om tussentijds vragen te stellen, adviseren wij u om zelf aanwezig te zijn tijdens onze keuring.
 
De volgende elementen worden bouwtechnischgeïnspecteerd:
 
  • Fundatie, kruipruimte(n) en begane grondvloer;
  • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte(n);
  • Bouwkundige & Bouwfysische staat van gevels, daken, kozijnen en dakgoten;
  • Vochtmetingen met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht;
  • Verdiepingsvloeren, dragende elementen, balkons en plafonds;
  • Trappen;
  • Visuele inspectie van de installaties(meterkast, centrale verwarming en overig leidingwerk);
  • Vaststellen van risico’s voortkomend uit aanwezigheid van koolmonoxide, asbest en brandveiligheid.
 
Het rapport
Het bouwkundige rapport is een opsomming van diverse geconstateerde gebreken of aanbevelingen voor uw woning . Hierdoor krijgt u als kopende óf verkopende partij inzicht in de bouwtechnische staat van het pand. Het rapport wordt in begrijpelijke taal en in combinatie met fotomateriaal opgesteld. Indien gewenst worden onze bevindingen ter verduidelijking naderhand mondeling toegelicht. De rapportage wordt digitaalaan u uitgereikt. Indien gewenst wordt de rapportage per post nagezonden.